Miloslav Mrlík

cze cze
Učebnice moderní kytarová pedagogikaVíkendová hudební školaHudební ukázky k poslechuHudební doprovodyVideoukázkyFotografie
Moderní kytarová pedagogika
Knihu Moderní kytarová pedagogika objednávejte na adrese miloslav.mrlik@mrlik.com
Prezentace Jiřího Jirmala
jirmal.com

ZUŠ Jana Štursy
Nové Město na Moravě
zus.nmnm.cz

Víkendová hudební škola

„MODERNÍ KYTAROVÁ PEDAGOGIKA“

Miloslav Mrlík

Spolupracuje:
1) prof. Jiří Jirmal
2) Česká kytarová společnost: předseda doc.Mgr.Vladislav Bláha, ArtD., docent JAMU a Konzervatoře Brno

Výuka ve Žďáru nad Sázavou nebo On-line, možno i v Angličtině

HUDEBNÍ OBORY:

  • Elektrická kytara
  • Basová kytara
  • Klasická kytara
  • Akordová kytara
  • Orchestr elektrických kytar
  • Moderní zpěv
  • Skládání hudby- kompozice
  • Kombinace dvou nástrojů
  • Klávesy – keyboard
  • Zobcová flétna

Stáhněte si aktuální přihlášku do hudební školy na příští školní rok ve formátu PDF!


email: miloslav.mrlik@mrlik.com

Poděkování Karlu Veselému a škole „Veska“ za organizační podporu!Doporučení PROFESORA KYTARY na Janáčkově akademii a Konzervatoři Brno doc. Mgr. Vladislav Bláhy, ArtD. docenta JAMU

Pana Miloslava Mrlíka znám řadu let jako výborného hudebníka - učitele hry na kytaru s vynikajícími pedagogickými výsledky.

Ve své výuce velmi zkušeně a citlivě přistupuje k dětem, které mají zájem o hru na kytaru a to jak na kytaru klasickou (španělskou), tak i na kytaru elektrickou. Své dlouholeté zkušenosti zpracoval v učebnici MODERNÍ KYTAROVÁ PEDAGOGIKA, ke které je nahráno CD s notovými cvičeními uvedenými v knize, podle níž se žák může učit jak jednotlivě, tak i v souhře s učitelem nebo jedním či více spolužáky.

Způsob výuky Miloslava Mrlíka je pro žáky zábavný a během relativně krátké doby se naučí skladby hrát tak, jak by jim to tradičním způsobem trvalo podstatně déle.

Blahopřeji k otevření nové hudební školy, kde pan Miloslav Mrlík bude dále rozvíjet způsob výuky tak, aby byl pro žáky potěšením a zábavou a doslova tak naplňuje tak Komenského myšlenku „Škola hrou“.

Všem rodičům srdečně doporučuji, aby umožnili svým dětem zábavnou formou prostřednictvím hudby rozvíjet jejich fantazii, inteligenci, schopnost soustředění a návykové schopnosti pro pravidelnou práci, současně s tím aby touto činností preventivně zabránili možnosti negativního chování (předcházeli třeba zkoušení návykových látek a poruch chování), které se občas objevuje v souvislosti s dospíváním v případě, že dítě není zaměstnáno nějakou pro něj prospěšnou činností.


doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
docent JAMU
Vladislav Bláha